Odpowiednio przygotowane

Umowy i Dokumenty Wspierające

Gwarantem

KORZYSTNEJ Modernizacji

 

 

 

 

___________________

 

*********

_____________________________

 

 

 

 

Spokojne Działanie

 to to czego potrzebuje

KAŻDY ZOZ

 

 

___________________

 

*********

_____________________________

 

 

 

Bo SEDNO tkwi

w

SZCZEGÓŁACH

 

 

Podejmujemy się KOORDYNACJI:
1.
Pełnej Modernizacji Wszystkich Systemów lub
  2. Częściowej Modernizacji Wybranych Systemów

 

Modernizacja każdego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest bardzo skomplikowanym procesem, którego sedno tkwi w szczegółach. Zanim jednak będzie można przystąpić do realizacji zaplanowanych zadań należy sobie bardzo wyraźnie zdać sprawę z faktu istnienia UMÓW oraz POROZUMIEŃ. Grają one najważniejszą rolę w każdym aspekcie działalności ZOZ-u i nie wiedzieć dlaczego tak CZĘSTO BAGATELIZOWANE w Polsce.

HonesTClutch GmbH zapoznała się z dużą ilością wzorów umów zawieranych przez Zakłady Opieki Zdrowotnej w różnych dziedzinach i niestety, ale okazało się, że 90% z nich zawiera zapisy niekorzystne dla tych placówek. Gdyby zapisy te były inne, dane placówki mogły by albo nie ponieść dodatkowego obciążenia finansowego, albo mogły by wydać znacznie mniej na obsługę porealizacyjną w ramach, której zostały te umowy zawarte.

Kwestia treści umów ciągle traktowana jest po macoszemu nie wiedzieć dlaczego i dlatego podmioty dostarczające rozwiązania, czy produkty i usługi powodują uszczuplenie budżetów ZOZ-ów, a przecież można by zaoszczędzić tutaj znaczne kwoty w postaci, albo mniejszych nakładów ponoszonych, albo mniejszych kosztów operacyjnych.

Umowa - to jest baza, która w przypadku decyzji o MODERNIZACJI Systemów Państwa placówki okaże się bronią i gwarantem niezatonięcia wobec praktyk, jak często stosowanych przez firmy biorące udział w pogoni za kontraktem w przetargach.

Każda umowa jest inna tak, jak charakterystyka działalności oraz potrzeby i ścieżki modernizacji w danej placówce. Tak więc nie należy stosować "gotowców” jako podwalina i asekuracja Waszych pieniędzy i powodzenia modernizacji.

W przypadku zawierania UMÓW, POROZUMIEŃ dotyczących sprzedaży, współpracy, wdrożeń, czy opieki każdy ZOZ może zwrócić się do IGMP o przygotowanie stosownych tekstów oraz uczestnictwo Izby w procesie negocjacji warunków. W takim przypadku IGMP wyznaczy podmiot lub/oraz eksperta, który zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem wraz z autoryzacją IGMP zajmie się przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych procesów w tym zakresie.

HonesTClutch GmbH współpracując z Izbą Gospodarczą Medycyna Polska (IGMP) podejmuje się doradztwa, negocjacji, oraz tworzenia dokumentów związanych z zabezpieczaniem formalno-prawnym ZOZ-ów. Jak dotąd wszystkie, powierzone nam zlecenia wykonaliśmy w zadowalający sposób z satysfakcją pozostawienia placówek w "BEZPIECZNYM STANIE".

Trzeba tutaj dodać, że tworzenie porządku i korzystnego środowiska formalno-prawnego to nie tylko umowy, ale wszystkie dodatkowe dokumenty, które wspierają i asekurują umowy dając w całości odpowiednio skrojony i nigdzie nie pijący garnitur prawny.
Ażeby właściwie przygotować umowy i inne dokumenty należy mieć odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę i praktykę.

UWAGA!
1. Pierwszy lepszy prawnik, czy radca prawny nie jest gwarantem bezpieczeństwa
    zawieranych porozumień.

 
2. Tym, co jest kluczowe dla funkcjonowania placówki po zrealizowaniu modernizacji to
    poziom zabezpieczenia warunków eksploatacyjnych i wsparcia ze strony producentów
    oraz dostawców. Trzeba szczególną uwagę zwrócić na treści dokumentów oraz formy
    zabezpieczenia współpracy poinstalacyjnej oraz powdrożeniowej.

3. Bardzo często po zakończonym procesie instalacyjnym (oprogramowanie, urządzenia,
    usługi) placówka „
budzi się” w nowej rzeczywistości. Proces modernizacji wiąże się z
    wieloma niebezpieczeństwami, ale są już na rynku eksperci znający specyfikę prowadzenia
    modernizacji, posiadający wystarczająco wysokie kompetencje, aby podjąć się działań
    gwarantujących powodzenie.


HonesTClutch GmbH ma na swoim koncie liczne sukcesy w postaci rozstrzygnięć arbitrażowych na korzyść swoją oraz swoich klientów w wygranych postępowaniach, również w zakresie Służby Zdrowia w Polsce i posiada doświadczenie oraz wiedzę na bazie przeprowadzonych  modernizacjach całościowych oraz częściowych.

Wiedza z zakresu handlowego sprawdza sie doskonale w przypadku dokonywania zakupów sprzętu i urządzeń oraz tworzenia umów gwarancyjnych oraz eksploatacyjnych w przypadku systemów Informatycznego i Telekomunikacyjnego.

Tego nie sposób przecenić, a HonesTClutch GmbH może pomóc w Państwa planach i działaniach Modernizacyjnych.

Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

 ____________________