Dostarczanie

Rozwiązań Technologicznych

i Modernizacje

Zakładów Opieki Zdrowotnej

 

 

*********

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejmujemy się KOORDYNACJI:
1.
Pełnej Modernizacji Wszystkich Systemów lub
  2. Częściowej Modernizacji Wybranych Systemów

 

Już od ponad 24 lata Honest Technology Clutch GmbH pod różnymi nazwami działa w wielu obszarach jak: technologie komputerowe, telekomunikacja, obsługa prawna transakcji, technik transmisji danych oraz głosu (łączność Internet’owa VOIP), a także łączności komórkowej realizując z powodzeniem liczne przedsięwzięcia na terenie Niemiec, USA oraz Polski.

Od 2009 roku wykorzystujemy nasze kompetencje przy modernizacji Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie całej Polski.

Pomaga nam w tym wypracowana wiedza oraz zdobyte wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu umów, przeprowadzaniu transakcji handlowych i negocjacjach, nadzorowaniu i rozliczaniu procesów wdrożeniowych, tworzeniu koncepcji oraz planów budowy systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych, modernizacji procedur i zarządzania obrotem informacjami w trybie bezpiecznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Obecnie, mając za sobą konkretne przedsięwzięcia modernizacyjne przeprowadzone na różnych poziomach w Zakładach Opieki Zdrowotnej wiemy, że nasze podejście, rozumienie  i sposób realizacji gwarantują efektywność, oszczędność czasową oraz finansową, a przede wszystkim pożądaną jakość dla każdej placówki służby zdrowia (publiczna i niepubliczna).


W procesie modernizacji Służby Zdrowia specjalizujemy się w zakresie:


      
  1.
przeprowadzania Audytów/Ocen/Analiz bieżącego stanu systemów,
        
2. nakreślenia i tworzenia Ramowych i Szczegółowych Planów i Projektów
             modernizacji - OPRACOWYWANIE ROZWIĄZAŃ,
        
3. prowadzenia dokumentacji oraz negocjacji handlowych,
        
4. wartościowania merytorycznego ofert (techniczne i proceduralne aspekty),
         
5. tworzenia i przygotowywania SIWZ-ów oraz UMÓW,
         
6. nadzorowania procesów wdrażania poszczególnych elementów i systemów,
        
7. odbiorów jakościowych,
        
8. doradztwa długofalowego,
       
 9. optymalizacji kosztów telekomunikacyjnych oraz wydajności systemów,
      
10. oceny oraz optymalizacji procesów oraz kosztów rozliczań działalności (JGP)

Naszą domeną są przede wszystkim:

    
     1. System
Telekomunikacyjny,
          2. System Administracji i Przetwarzania Danych Osobowych,
          3. System Efektywności Zarządzania i Procedur,
         
4. System Informatyczny

Współpracujemy bardzo blisko z Izbą Gospodarczą Medycyna Polska (IGMP) zrzeszoną w Krajowej Izbie Gospodarczej, gdzie udzielamy konsultacji, jako eksperci w zakresie modernizacji Zakładów Opieki Zdrowotnej i zastosowań nowych technologii, a także działamy dla dobra Członków Izby.

Bardziej szczegółowo możecie się Państwo zapoznać z naszym podejściem oraz konkretnymi zakresami działań, jak również osiągnięciami przeglądając poszczególne zakładki naszej Strony.

Jest nam bardzo miło Państwa gościć i będziemy szczęśliwi móc współpracować z Państwem przy konkretnych Projektach modernizacji Waszych placówek.

Pamiętajmy:
"Każdy problem to nowe możliwości 
Modernizacja nie musi być
złym problem,
może być szansą nowych możliwości oraz satysfakcją"
 

 Zapraszamy do sprawnego realizowania procesów modernizacji !!!

                                                                                                                                      HonesTClutch GmbH


 
____________________