Fachowa i Rzeczowa Analiza

to

Punkt Wyjścia

każdej Modernizacji

 

 

*********

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

Przemyślane działania

oparte na informacji oraz danych

to finansowo EFEKTYWNE działania.
 

ZAPLANUJ Modernizację i OSZCZĘDŹ Środki

 

 

 

*********

_____________________________

 

 

 

Podejmujemy się KOORDYNACJI:
1.
Pełnej Modernizacji Wszystkich Systemów lub
  2. Częściowej Modernizacji Wybranych Systemów

 

 

 

Najważniejszym z elementów przemyślanego procesu modernizacji niezależnie od jej planowanego zakresu, uwarunkowań czasowych, czy dostępnych środków finansowych jest Analiza/Ocena/Audyt.

Wiedzy zdobytej za pomocą przeprowadzonej kompetentnie i  całościowo analizy nie można przecenić. To od informacji oraz danych zebranych i udokumentowanych zależą:

 • planowanie posunięć modernizacji,

 • pozyskanie środków inwestycyjnych,

 • rozmach,

 • zakres poszczególnych działań,

 • funkcjonalność elementów zmodernizowanych,

 • funkcjonowanie całości ZOZ-u.

Analiza powinna zostać przeprowadzona w sposób całościowy i jest warta każdych pieniędzy, oczywiście pod warunkiem, że osoba (osoby) ją przeprowadzające posiadają  przede wszystkim odpowiednie doświadczenie z zakresu:

 • transakcji handlowych,

 • informatyki,

 • technologii internetowych,

 • telekomunikacji,

 • central i systemów komunikacji oraz transmisji danych,

 • prawa,

 • procesów stosowanych przy rozliczaniu działalności z płatnikami,

 • nowych technologii,

 • procedur formalnych właściwych dla placówek służby zdrowia.

, a także wiedzę na poziomie eksperckim.

Analiza musi ujmować wszystkie najważniejsze systemy ZOZ-u jak:

 • system Informatyczny,

 • system telekomunikacyjny,

 • system przetwarzania danych,

 • system zarządzania i rozliczeń,

 • charakterystyka cz. szarej,

 • charakterystyka cz. białej

HonesTClutch GmbH przeprowadziła szereg analiz w Zakładach Opieki Zdrowotnej i wypracowała swój własny schemat oraz formę oparte na doświadczeniu i wiedzy, które okazały sie być właściwym  sposobem opisu rzeczywistości na potrzeby realizowania zadań związanych z Modernizacją. Placówki, które skorzystały z naszej pomocy już dawno osiągnęły poziom ZEROWY (WYJŚCIOWY) swojej infrastruktury.


Na bazie doświadczeń HonesTClutch GmbH stoi na stanowisku, że konkluzją każdej analizy powinno być stworzenie ramowego Projektu Modernizacji dostosowanego do profilu i charakterystyki działalności placówki otwartego na zmiany i uzupełnienia.


Możemy podzielić się z Państwem naszym spostrzeżeniem, co do jakości opracowań oferowanych przez różne podmioty (często bardzo renomowane firmy) w ramach tzw. AUDYTU.
Otóż nasze obserwacje i analiza dokumentów w
9 przypadkach na 10 wskazują, że osoby odpowiedzialne za przygotowanie opracowań:

 • nie były dostatecznie kompetentne lub

 • nie zależało im na dobru podmiotu, dla którego robiły to opracowanie lub

 • nie dość skrupulatnie podeszły do tematu lub

 • wszystkie powyższe naraz.

Chcemy przez to powiedzieć, że powinni Państwo przywiązywać wielką wagę do tego jakie ma doświadczenie podmiot/osoba, której Państwo chcecie zlecić przeprowadzenie analizy. Bo to analiza jest początkiem wszystkiego, co będzie się działo przed, podczas oraz na długie lata po zakończeniu głównego procesu Modernizacji w Państwa placówce.

Najlepiej zaufać organizacjom, które już pokazały swoje zaangażowanie i udowodniły, że są zainteresowane niesieniem pomocy Zakładom Opieki Zdrowotnej pozostawionym samym sobie.
To właśnie
Izba Gospodarcza Medycyna Polska dokłada starań, aby rekomendować Państwu sprawdzone podmioty i ekspertów, których zaangażowanie może być jedynie z myślą o Państwa dobru.   

 

___________________